+48 501 141 684 decor.suwalki@interia.pl

ETAPY REALIZACJI

POZNANIE OCZEKIWAŃ KLIENTA
 • Wszystkim osobom zainteresowanym naszymi usługami proponujemy niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie, na którym poznajemy oczekiwania klientów i prezentujemy możliwe formy naszej pomocy. Spotkanie to służy wytyczeniu kierunku działań i określeniu zakresu dalszej współpracy.
 • Po pierwszym spotkaniu przygotowujemy dla Państwa wycenę prac projektowych. Ich akceptacja pozwala na przejście do prac nad projektem wnętrza.
PRACA KONCEPCYJNA
 • Pierwszy etap prac polega na przygotowaniu 2-3 koncepcji układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza (rzuty płaskie z układem ścian działowych, lokalizacją głównych mebli, określeniem podstawowych pomysłów projektowych).
 • Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstaje ostateczny układ funkcjonalny wnętrza. Jego akceptacja pozwala na przejście do drugiego etapu pracy projektowej – przygotowania poglądowych wizualizacji komputerowych projektowanych pomieszczeń .
 • W oparciu o otrzymane od Państwa sugestie odnośnie oczekiwanego stylu i charakteru projektowanego wnętrza oraz wytyczne funkcjonalne, kolorystyczne i materiałowe budujemy trójwymiarowy model całego lokalu.
 • W efekcie wcześniejszych prac powstają wizualizacje oparte o dopasowany do Państwa potrzeb układ funkcjonalny, 'ubrane’ w bryły, kolory i materiały których propozycje zawierać będzie szczegółowe zestawienie materiałowe stanowiące integralną część projektu wykonawczego.
 • Każdy etap prac jest przesyłany drogą mailową i omawiany w trakcie spotkań w pracowni. Płynna wymiana informacji pozwala na dopięcie wszelkich szczegółów estetycznych na etapie wizualizacji, ułatwiając podejmowanie decyzji odnośnie doboru materiałów wykończeniowych, mebli, opraw oświetleniowych i innych elementów tworzących ostateczny kształt wnętrza.
 • Równocześnie z pracami nad wizualizacjami projektowanych wnętrz prezentujemy nasze propozycje materiałowe. Dobór materiałów, zależnie od ilości otrzymanych, w początkowej fazie, informacji, może przebiegać równocześnie z przygotowywaniem wizualizacji lub nastąpić bezpośrednio po ich przygotowaniu i prezentacji.
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
  Akceptacja proponowanych rozwiązań pozwala na zamknięcie procesu projektowania i pozwala na przejście do etapu przygotowania, w oparciu o wypracowaną wizję, szczegółowego projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych. Czas jej przygotowania zależy od wielkości powierzchni projektowanej oraz od ilości detali wymagających indywidualnego projektu. Przeciętny czas przygotowania gotowej dokumentacji projektowej od momentu wspólnego wypracowania i zaakceptowania przez klienta propozycji aranżacji wszystkich pomieszczeń wynosi około 2-3 tygodni.

 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ
 • Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu, w przypadku skorzystania z usługi nadzoru autorskiego , rozpoczyna się praca projektanta z wykonawcami. Ma ona postać konsultacji na miejscu inwestycji i czuwania nad spójnością prac realizacyjnych z wizją projektową, lub przejęcia roli inwestora, koordynacji prac i dostaw materiałów oraz elementów wyposażenia aż po przekazanie klientowi gotowego, wykończonego 'pod klucz’.
 • Nadzór autorski pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów mogących mieć negatywny wpływ na spójność kompozycji aranżacji mieszkania i jednocześnie pozwala projektantowi na dokonywanie spójnych z wizją projektową zmian w przypadku pojawiania się wcześniej nieprzewidywalnych problemów wykonawczych.
 • SPRAWDZENI WYKONAWCY I DOSTAWCY – Mając świadomość, iż nawet najlepszy projekt bez właściwego wykonania i dozoru może nie dać pożądanych efektów, oferujemy naszym klientom nie tylko usługę nadzoru autorskiego ale również możliwość skorzystania ze sprawdzonych ekip wykonawczych, producentów i dystrybutorów.
 • Dzięki nadzorowaniu wielu wcześniejszych realizacji nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami różnych branż, co pozwala nam zarówno na zapewnienie kompleksowej obsługi wykonawczej jak i daje możliwość polecenia wykonawców, również w przypadku samodzielnej realizacji prac przez inwestora.
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO KLIENTA
 • Na etapie doboru materiałów wykończeniowych przedstawiamy naszym klientom zestawienie elementów potrzebnych do realizacji wnętrza zgodnie z przygotowywanym projektem.
 • Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z wieloma dystrybutorami i producentami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi możemy w wielu przypadkach zaproponować bardzo korzystne warunki zakupu, dzięki czemu klient oszczędza nie tylko czas ale również rekompensuje sobie koszty samego projektu. W przypadku bezpośrednio oferowanych materiałów logistyka zamówień i dostaw do lokalu klienta leży po naszej stronie.